לזכרם

שמואל אייל

2/1935 – 25/11/10

אהרון ביוקאורל

25/11/39 – 23/7/10

רולי ניסים בכר

23/1/50 – 19/2/06

אריה ברזילי

4/7/33 – 19/11/05

עופר ברלס

7/7/58 – 3/12/04

אברהם ברק

11/4/31 – 7/6/09

בני ברק

13/11/52 – 7/10/73

אסף גביש

23/3/62 – 27/6/84

קלמן גביש

16/9/35 – 11/4/10

תמי גפן

8/9/71

יעל המר

29/5/58 – 29/7/94

תומס ובר

31/8/35 – 8/2/95

אפרים ויינטרוב

7/6/35 – 29/9/89

מנחם זטורסקי

16/3/46 – 24/2/01

אשכול כרמי

1/5/24 – 27/10/01

אורי לב ארי

1/11/34 – 25/7/12

זבולון לביא

1/8/33 – 18/12/98

עמרי לביא

28/11/67 – 22/12/87

מיקי לנגשטטר

16/7/51 – 26/1/09

יעקב מזרחי

11/5/31 – 26/7/11

תומר ניר

20/1/67 – 16/1/88

עודד נסל

29/12/35 – 16/12/09

יוסף סבאג

8/9/34 – 2/9/56

חיים סגל

14/3/30 – 16/12/03

גדי סלע

8/1/40 – 3/2/90

בני פלג

10/10/35 – 8/4/11

רותי קאופמן

26/4/35 – 21/9/03

מנחם קורדובה

15/12/37 – 26/5/03

רונית קורדובה

6/11/52 – 6/1/62

יוסף קושמרו

30/10/29 – 22/6/98

ציונה קושמרו

1/3/27 – 22/10/98

חלי רונן

31/1/60 – 5/2/98

אנט רוסו

8/7/33 – 16/10/97

בנימין רפפורט

3/2/36 – 23/1/04

נירה רפפורט

8/6/39 – 27/2/11

ריקה שלמון

24/10/68 – 24/8/91