רשיון יצרן

ברכות לענף המזון על קבלת רישיון היצרן הזמני – בהזדמנות זו מגיעה מילה טובה לכל העוסקים במלאכה ובהם אלי מרכז הענף, הצוות המסור, מרכז המשק וכל מי שדחף ופעל מאחורי הקלעים…