אסיפה

אסיפה לפני קלפי
מחר – יום שני, ה-29 ביוני 2009, בשעה 20:30 בבית אליהו, תתקיים אסיפה על הנושאים שיבואו לקלפי הקרובה:
א. אישור תקנון התק"צ למניעת הטרדה מינית.
ב. בחירת רכזת בריאות (המועמדות דפנה ותלמה).