הודעות

חברים שהזמינו כרטיסי תדלוק לבנזין לרכביהם הפרטיים, מוזמנים לגשת למשרד ולקבלם. נא להביא תעודת זהות או רישיון נהיגה לצורך צילום. חברים שלא יביאו תעודה לא יוכלו לקבל את הכרטיס.
לקראת הכנת התקציב לשנת 2010, חברים שטרם מימשו את זכותם ללימודים ומעוניינים לממש זכות זו בשנת התקציב הבאה, מוזמנים לפנות לסיגל משאבי אנוש עד לתאריך  28.12.2009.