אסיפה

ביום רביעי הקרוב, ה-21.07.2010, בשעה 20:30, תתקיים בבית אליהו אסיפה.
על הפרק:
א. אישור עקרוני להשקעה בגן הנוסף בעדן.
ג. אישור תשלום ההיוון לממ"י.
ב. הצגת מסמך הקדנציות.

הציבור מוזמן