הודעה

ליעקב שקד ובני משפחתו – איתכם באבלכם עם מות האח.
בית קיבוץ ניר אליהו