לחברים שלום

בצער רב אנו מודיעים על פטירתו בטרם עת של חברינו אהרון ביוקאורל. הלוויה תיתקיים בשעה 13:00.

נימרוד, בשם הנהלת הקהילה