שעות פתיחת הכלבו

לציבור החברים והמבקרים בכלבו, בשבוע הקרוב יחולו שינויים בשעות הפתיחה.
במשך השבוע שמתחיל ב- 25/07/2010 ועד 30/07/2010, בימים א' ועד ה' הכולבו יהיה פתוח מהשעה 07:00-09:00. בימים א' ו- ה' אחה"צ בין השעות 17:30 ועד 19:00. ביום ג' אחה"צ בין השעות 18:00-20:00.
ביום ו' בין השעות 09:00-12:00.
שימו לב בכל השבוע הכלבו יהיה סגור בשעות הצהריים.

בברכה,
חנה