חג השישים

  • בימים הקרובים יחולקו בתאי הדואר הזמנות לחג. הן מיועדות לבני המשק שאינם מתגוררים בקיבוץ. החברים מתבקשים למסור את ההזמנות לילדיהם. בכל בעיה ניתן לפנות אל ליאת לוינסון. בקרוב נבקשכם להודיע על מספר המגיעים מכל משפחה.
  • חזרות עם רינת בבית אליהו:
    יום שישי 20/8 :  14:30 ריקוד זוגות  /   16:00 חבורת הזמר
    יום שבת 21/8 :   18:00 ריקוד זוגות  /  20:00 חבורת הזמר

שבת שלום!