מן העיתונות

מתוך עיתון המועצה, "בדרום השרון", ספטמבר 2010, גליון 62 –

  • מדהים

    קובי קריזה זה תופעה