חברות

לציבור החברים
בשעה טובה ולאחר שעברו לבית הקבע ובכך מילאו את התנאים המתלווים, התקבלו היום רונן ושלומית זהר – ויין כחברים בקיבוץ ניר אליהו. בשעה טובה ובהצלחה. עם התקבלם מונה הקיבוץ 174 חברים.
נימרוד – והנהלת הקהילה