אסיפה

ביום רביעי הקרוב, ה-9 בפברואר, ה' באדר א' התשס"א, בשעה 20:30, תיערך בבית אליהו אסיפה. על סדר היום:
א. הצגת דו"ח הביקורת על הקליטה והצמיחה הדמוגראפית(אורח: רון רוזן מבקר הפנים).
ב. אישור תוכנית העבודה של הביקורת לשנת 2011.
ג. אישור מנגנון חלוקת הרווחים.
ד. אישור תקציב הקהילה לשנת 2011.                   
הציבור מוזמן