כנס בנים

לחברים שלום
ביום שבת, ה- 19/02/2011, נקיים בבית אליהו כנס בנים לקליטה.פרטים מדויקים על האירוע ישלחו בהמשך. אנא ידעו את הבנים ושרינו את התאריך.
צוות קליטה