מזל טוב לאילן וזהר

מערכת האתר וכל בית ניר אליהו מברכים את אילן וזהר וכל משפחת שיקלי להולדת הבן.

מזל טוב!