תודות

תודה גדולה לכל המנחמים, המארגנים, האופות והמבשלות, שליוו אותנו במהלך השבעה ובתקופה שקדמה לה.
שלא עוצמים עיניים ולא עוזבים ידיים כשהימים קשים.
משפחת פלג