משתתפים בצער

מערכת האתר, וכל בית ניר אליהו, משתתפים בצערו של חזי והמשפחה על מות אישתו לאה.