תודה

אני רוצה לומר תודה לכל החברים שעזרו, נחמו וביקרו.
בברכה,
יעקב שקד והמשפחה