פריחת שיח הרותם

שיח הרותם עתה בשיא פריחתו, הנאה שלמה.
צולם בגינתה של אסתר זטורסקי.

עמיקם

רותם פורח מול אסתר זטורסקי