תוצאות הקלפי

חברים שלום, בקלפי שהתקיימה היום התקבלו התוצאות הבאות:

128 מצביעים(2/3 מהחברים בעלי זכות הצבעה)השתתפו בהצבעה,

מהם קול פסול אחד ושמונה נמנעים. בנושא המבנה האירגוני נבחרה חלופה 3,

כלומר ללא שינוי מהמצב הקיים היום.

בסעיף הרחבת מישרת מרכז המשק – אושרה הרחבת המישרה.

בברכת שבת שלום ושבוע טוב ושקט – נימרוד – בשם וועדת הקלפי