שרי הורביץ – לנצ'נר ז"ל

Sari2

  • אבדה גדולה.

    עצוב מאוד. תנחומים למשפחה.