מזל טוב

מזל טוב לאביב והילרי להולדת הבן ולסמדר ואורי להולדת הבת!

מזל טוב לעירית, תלי ולכל המשפחה.