מזל טוב

מזל טוב לליאורה ולגדעון להולדת הבן. והבת!

מזל טוב לכל המשפחה.