חג שבועות

  • וחג שבועות תעשה לך

    תודה רבה לכל מי שהכין את החג היפה הזה.
    משפחת בארי