מזל טוב

מזל טוב לאור ולנדב להולדת הבן והבת!

מזל טוב לכל המשפחה.